Manažérske poradenstvo pre vaše podnikanie


Praxou overené skúsenosti pre investorov, riaditeľov, podnikateľov či startupy. Prekonávajte prekážky a dosiahnite svoju víziu a hlavne neprestaňte na sebe pracovať.

Manažérske poradenstvo | Viktor Pieš


Interim

manažment


Chcem vedieť viac 

Manažérske

poradenstvo


  Chcem vedieť viac 

“Pamätaj, že úspech je odmena za drinu.”

Tajomstvo úspechu | Viktor Pieš


Kto vie využiť moje služby

Investori

Investori

Manažéri

Manažéri

Podnikatelia

Podnikatelia

Startupy

Startupy

Manažéri riaditelia ,  podnikatelia  a  startupy
častokrát  nemajú  vo svojom okolí  nikoho
kto im  dokáže nezávisle poradiť  a  správne  ich  nasmerovať.

Investori vyhľadávajú skúsených manažérov, ktorí im pomôžu prekonať problémy alebo zvýšiť výkonnosť podnikov.

Ekosystém trhu predstavuje neustále meniace sa prostredie s rôznymi premennými a trendami.

Aby ste udržali svoju spoločnosť  profitabilnú, treba flexibilne reagovať na zmeny okolo vás, prípadne ich iniciovať.

Identifikujte a prioritizujte činnosti, ktoré vás udržia vo vedení

Budem veľmi rád, ak moje skúsenosti budeme vedieť využiť na pomoc pre vaše podnikanie.

K edy využiť interim manažment

Hlavným cieľom interim manažmentu je dočasne obsadiť dôležitú pozíciu riaditeľa alebo manažéra, kvalifikovaným odborníkom za účelom riešenia problémov alebo urgentnej situácie.

Zmeny po akvizícii 

Obsadenie interim manažéra je riešením pri výmene manažmentu po procese akvizície spoločnosti. Cieľom je maximalizácia potenciálu nadobudnutých spoločností a dosiahnutie synergických efektov, ktoré boli motiváciou na vstup investora. 

Zastúpenie v manažmente 

Výpadok člena manažmentu vie spoločnostiam spôsobiť veľké prevádzkové problémy. Prípady kedy je potrebné zastúpenie vyriešiť sú: výpoveď kľúčového zamestnanca, odchody spoločníkov alebo majiteľov, zdravotné problémy alebo odchod na materskú dovolenku. Krátkodobé zastúpenie profesionálom vie toto obdobie pokryť dostatočne na obsadenie vhodným kandidátom.  

Reorganizácia spoločnosti 

Spoločnosti za svoju existenciu prechádzajú rôznymi zmenami. Príkladmi zmien sú generačná výmena v rodinných podnikoch, prispôsobenie sa novým trendom, prechod do online prostredia. Tento proces je nutné koordinovať niekym nestranným s adekvátnymi skúsenosťami.

 Digitalizácia firiem

Prispôsobenie sa novým trendom, ktorým spoločnosti čelia je základom ich prežitia. Jednou z najväčších zmien je zvýšená potreba presunu práce do online priestoru, zavedenie home officu, riadenie práce na diaľku a s tým súvisiaca kontrola odvedenej práce a koordinácia. Tieto procesy predstavujú základ digitalizácie firiem.

Implementácia zmien

Dobrými príkladmi na implementáciu zmien sú zavádzanie nového informačného alebo ERP systému, nasadzovanie novej eshopovej platformy, výber a rozbeh spolupráce s novými agentúrami alebo inými strategickými partnermi, implementácia nových pracovných postupov ako napríklad agilného fungovania spoločnosti.

Zvýšenie efektivity

Ak spoločnosti hľadajú overené riešenie na optimalizáciu nákladov, zvýšenie ziskovosti, rast trhového podielu alebo vyššiu efektivitu v rámci uskutočňovaných procesov, riešením je angažovanie interim manažéra. 

V čom vám viem poradiť

Manažment ikona

Manažment 


 • Riadenie a organizácia firemných procesov 
 • Analýza cieľov, problémov a hľadanie riešení
 • Manažérske zručnosti
 • Organizácia procesov podľa potrieb trhu
 • Moderné firemné nástroje na riadenie
 • Leadership, ako udržať zamestnancov spokojných a motivovaných

Chcem vedieť viac    

Stratégia ikona

Stratégia


 • Kritické myslenie a radikálna otvorenosť v strategických rozhodnutiach
 • Nastavenie procesov smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju
 • Akvizičné poradenstvo
 • Odhalenie príležitostí na trhu
 • Pomoc pri stanovení vízie a smerovania spoločnosti
 • Moderovanie tvorby firemnej vízie

   Chcem vedieť viac    

Obchod ikona

Obchod


 • Poradenstvo pre obchodných manažérov a riaditeľov  
 • Identifikácia ukazovateľov efektivity obchodu  
 • Mentoring v oblasti vyjednávacích a obchodných zručností  
 • Nastavenie procesov od leadu až po predaj  
 • Poradenstvo k obchodnej stratégií  
 • Správna identifikácia obchodného potenciálu u uchádzačov


Reporting a KPI


Reporting a KPI

 • Využiteľnosť potenciálu dát
 • Prehľadný kontroling
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti – KPI  
 • Moderné reportingové nástroje
 • Systémy výkonnostného odmeňovania  
 • Zrozumiteľný systém sledovania spoločnosti

 Chcem vedieť viac  

 


KTO SOM

Volám sa

Viktor Pieš

Nadšenie a radosť zo svojej práce som získal v manažérskych pozíciách v odvetví softvérových firiem.

Moje skúsenosti sú spojením odborného vzdelania, prípravy, no hlavne skúseností z praxe. Rád vám pomôžem pri dosiahnutí vášho cieľa.

Viac o mne

Ing. Viktor Pieš

Hľadám riešenia

Za mojimi doterajšími pracovnými úspechmi vždy stáli disciplína, vytrvalosť, motivácia, vysoké nasadenie a riadenie sa nasledovným heslom

,,Za cieľom treba ísť, sám za vami nedorazí"

Viac o mne

KONTAKT