O mne

Prečo práve manažment


Kariérnu cestu, po ktorej kráčam, vždy tvarovala zvedavosť a odhodlanie. Chuť vybudovať  „vlastný svet“ v ktorom sú tvrdá práca, úcta k svojmu okoliu a inovácie základnými piliermi.


Nadšenie a radosť zo svojej práce som získal v manažérskych pozíciách v odvetví technológií, primárne informačných systémov. Svet riadenia a technológií dokonale využíva moju zvedavosť v pátraní po odpovediach na otázky „Ako“ a „Prečo“.

Profesie, ktorých výstup práce je nehmotný, no predsa na ňom stojí úspech všetkých firiem okolo vás. Prostredie, v ktorom viete efektívne využívať osvedčené postupy (best-practice), ktoré sú naprieč krajinami rovnaké. Práve podnikanie je priestor, kde neexistujú limity kreativity majiteľov a manažérov na riešenie najrozličnejších problémov a stratégií.

Ing. Viktor Pieš
Ing. Viktor Pieš Creative Summit

Našiel som svoje "Prečo"

Výsledky práce sú hnacím motorom každej firmy. Finančné ukazovatele nie sú však jediným zmyslom tvrdej práce. Pre dosiahnutie skutočného pocitu šťastia, zadosťučinenia a úspechu je potrebné v rovnakom merítku myslieť aj na nadčasové ciele.

Ciele ako motivácia svojho okolia, zjednotenie kolektívu pri ceste za spoločným cieľom, vzájomná úcta, možnosť sebarealizácie, možnosť učiť sa od skúsenejších a starších manažérov, ale taktiež vzájomná dôvera a priateľstvo. Toto sú pre mňa hodnoty, pre ktoré sa oplatí život zasvätiť poctivej práci, ochrane a zveľaďovaniu prostredia, ktoré si ich existenciu váži a presadzuje. 


Najväčším darom pre manažéra je, ak jeho tím skutočne vidí a vie oceniť snahu, ktorú do svojej práce vkladá.


Jedným z najcennejších darov, ktorý vlastním, je pre mňa obraz, ktorý mi venovali moji zamestnanci, kolegovia a spolupracovníci, pri odchode z jednej z mojich riadiacich pozícií.

Darček na rozlúčku Solitea

Dobrá práca

"Nedá sa" ma nezastaví

Ak chcete vedieť, kto som a čo moja práca pre mňa znamená, najlepšie vám na to odpovie moje okolie.


,,Za cieľom treba ísť, sám za vami nedorazí"

Rád sa obklopujem ľuďmi, v ktorých vidím rovnaké nadšenie, víziu a odhodlanie ísť si za svojim cieľom. Za mojimi doterajšími pracovnými úspechmi vždy stáli disciplína, vytrvalosť, motivácia, vysoké nasadenie a riadenie sa nasledovným heslom

,,Za cieľom treba ísť, sám za vami nedorazí.“

Mojim cieľom je poskytnúť poradenstvo a mentoring ostatným riaditeľom, manažérom, podnikateľom či startupistom pri prekonávaní prekážok. Hľadať možnosti ako dosiahnuť ich víziu, neprestať na sebe pracovať a ako vytvoriť správnu firemnú kultúru.
 

Moja kariérna cesta

Začiatok vlastnej cesty a nová výzva

Riadenie, manažment, stratégia a komplexné procesy v spoločnostiach definovali moju kariéru a rovnako aj mňa ako osobu. S nadšením som sa venoval hľadaniu riešení na najrôznejšie problémy vo firmách, ktoré som riadil alebo pomáhal s ich strategickým manažovaním. 

Rozhodol som sa podeliť o tieto skúsenosti práve s vami. Neopustil som svet manažmentu a riadenia a rovnako som zotrval aj vo sfére informačných a ERP systémov.

Rád využijem všetko, čo som sa naučil, práve na dosiahnutie vašich cieľov.

Keďže spoločnosť prechádzala štrukturálnymi zmenami, získal som medzinárodnú riadiacu pozíciu vo vedení ERP produktu. I keď som si bol vedomý zložitosťou situácie, práce som sa s nadšením zhostil. Môj "produkt" vtedy už tvorilo viac ako 80 ľudí s rôznym zameraním. Od vývoja, cez zákaznícku podporu, obchod a marketing až po ľudské zdroje. Práve možnosťou porovnania pracovnej kultúry dvoch národov, ktoré tvorili jeden tím, som získať jedinečný pohľad na odlišnosti riadenia v medzinárodnom kolektíve. Práca bola náročná najmä na manažérske a soft-skillové zručnosti. Viac-odborové tímy ma podnecovali držať krok s ich požiadavkami a neprestať na sebe pracovať.

Vnímanie svojho okolia a stotožnenie sa so svojimi rozhodnutiami jednoznačne patrí k riadiacej pozícií. Niekedy v pracovnom živote príde ale aj moment, keď si musíte vybrať medzi pozíciou a svojim názorom a motiváciou. V mojom prípade to znamenalo ukončenie pôsobenia vo firme, ktoré mi však na druhej strane ukázalo, prečo sa ráno oplatí vstať z postele a znovu odpracovať ďalší deň.

Ako som zhodnotil svoju vytrvalosť, cieľavedomosť a rozvinul som potrebu neustále sa zlepšovať

O rok neskôr som získal v rámci našej pobočky svoj vytúžený post. Vďaka kolektívu, s ktorým sme dosahovali skvelé výsledky som sa stal riaditeľom slovenskej pobočky. V tom čase bola už naša, pôvodne malá firma, zakladajúcim členom vznikajúceho holdingu IT firiem v strednej Európe. Mal som vtedy len 27 rokov. Očakávania od mojej pozície boli veľmi vysoké, ale ja som mal na svoj výkon ešte vyššie nároky.

Musel som udržať tempo výkonu a zároveň dbať na to, aby som rozvíjal svoje manažérske a riadiace zručnosti. Neustále hľadanie spôsobov ako s firmou uspieť boli veľmi vyčerpávajúce, ale práve tento tlak ma motivoval hľadať nové spôsoby ako efektívnejšie riadiť spoločnosť. Ako využívať tie správne nástroje, ako zabezpečiť delegovanie a kontrolu odvedenej práce, no zároveň dbať na personálnu stránku, aby boli ľudia vo firme spokojní.

Po ukončení štúdia a niekoľkých rokoch pracovných skúseností som našiel jedinečnú príležitosť. Táto skúsenosť definuje moju prácu a činnosť do dnešného dňa. V malej slovenskej pobočke česko-slovenského výrobcu ekonomických systémov som získal pozíciu divizionálneho manažéra ERP systémov. Veľká výzva, keďže som prvýkrát viedol tím skúsených ľudí a naviac v oblasti ERP systémov. Táto oblasť je špecifická obrovskou škálou procesov a do jej obsahu spadá takmer každý podnikový proces. Miesto v kolektíve som si postupne získal svojím obchodníckym drivom. Zároveň som od svojho okolia s nadšením získaval všetky dostupné informácie a skúsenosti. Vedenie tímu je individuálna práca, no výsledky tímu sú vždy len spoločným úspechom. Všetko čo sme vybudovali, sme dokázali spoločne vďaka skvelému kolektívu. Začalo sa nám veľmi dariť a každým rokom sme dynamicky rástli. 

Výsledky mi o rok neskôr rozšírili pôsobenie o pozíciu obchodného riaditeľa pre všetky produkty spoločnosti na slovenskom trhu.

Pozícia asistenta na oddelení trade marketingu bola pre mňa ďalšou výzvou. Práca v medzinárodnej potravinárskej spoločnosti tentokrát nepatrila medzi obchodné. Jej cieľom bolo postarať sa o logistiku produktov pre potreby obchodníkov na tisícky prevádzok po celom Slovensku. Musel som sa viac zamerať na presnosť výstupov mojej práce, keďže tvorili podklady pre expedíciu a prácu ďalších kolegov na sklade. Tu som prvýkrát prišiel do kontaktu s praktickými skúsenosťami a nastavovaním podnikových procesov, ktoré neskôr zmenili smerovanie mojej profesionálnej kariéry.

Ďalším krokom v mojom kariérnom rebríčku bola pozícia farmaceutického reprezentanta. Mojou pracovnou výbavou bol príručný pracovný kufrík s materiálmi o produktoch a telefón na dohadovanie stretnutí.

Ako študent začínate vždy od nuly. Musel som veľmi zložito hľadať obchodné príležitosti. Najväčšie ponaučenie, ktoré som si tejto skúsenosti odniesol bolo, že ak investujete veľké množstvo práce do hľadania príležitosti, tak nedopustíte, aby ste premárnili šancu na jej dobrý priebeh. Na stretnutie musíte byť vždy pripravený tak, ako by ste to očakávali, keby ste si boli na strane klienta. „First impression count.“ Taktiež je veľmi dôležité vedieť, že nie každé úspešné stretnutie sa končí obchodom. Preto venujte dostatočnú pozornosť budovaniu profesionálnych vzťahov. Vnímajte situácie aj okolnosti pred aj počas stretnutia a prispôsobte sa. 

Svoju kariéru a štúdium Ekonomickej univerzity som začínal v rovnakom čase. Moja prvá pozícia bola realitný maklér, kde som získal svoje prvé obchodnícke skúsenosti. Boli to stovky volaní potenciálnym záujemcom, ktorých už pred vami oslovilo nespočetné množstvo rovnakých maklérov ako vy. Konverzácie častokrát neboli veľmi zdvorilé a cesty na obhliadky mestskou dopravou počas letných mesiacov ma naučili dôležitú lekciu.

“Ak neuspeješ v príprave, pripravuješ sa na neúspech.”

Ku kvalitnej príprave, ktorá je veľmi dôležitá neodmysliteľne patrí dôkladná kvalifikácia prichádzajúcich príležitostí a odhad ich obchodného potenciálu. Z vlastnej skúsenosti viem, že ak som si neurobil dobre svoju prípravu pred obhliadkou, cesta naspäť do kancelárie bola o to dlhšia a smutnejšia.

V čom vám viem pomôcť


Rád sa s vami podelím o svoje manažérske skúsenosti a know-how pri nastavovaní procesov zo stoviek spoločností, doplnený o vlastné skúsenosti pri práci s ľuďmi. 

Manažéri, riaditelia, podnikatelia a startupisti častokrát nemajú vo svojom okolí nikoho, kto im dokáže nezávisle poradiť a správne ich nasmerovať.


Ja rozumiem vášmu drivu, motivácii a nespočetným hodinám strávených nad plánovaním realizácie nápadu, ktorému veríte. 

Viem vám poradiť, ako váš nápad dotiahnuť do úspešného konca.


Viktor Pieš Startitup  Viktor Pieš Forbes 30 POD 30  Ing. Viktor Pieš Pricemania


Budem veľmi rád, ak moje skúsenosti budeme vedieť spoločne využiť na pomoc vášmu podnikaniu.

Neváhajte ma preto osloviť na konzultácie

 Napíšte mi