Stratégia ikona StratégiaVyužite kritické myslenie, radikálnu otvorenosť a strategické poradenstvo vo vašom biznise

Podrobte svoje nápady a manažment nezávislému pohľadu s potrebnou dávkou kritiky. Cieľom je získať pohľad, ktorý vás posunie vpred a častokrát ho nezískate od vašich zamestnancov alebo spolupracovníkov pre obavy rôzneho druhu. Oddeľte skvelé nápady od priemerných kritickým myslením. Rozpoznajte stratégie, ktoré posunú vaše nápady bližšie k úspechu.


Nastavenie procesov smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju

Nastavenie kontrolingu, reportingu, predpoveď očakávaných predajných výsledkov a prehľadný projektový manažment sú základom predvídateľného vývoja spoločnosti do budúcnosti. Udržte krok s dobou a využite best-practice postupy.


Akvizičné poradenstvo

Identifikujte spoločnosti, ktoré majú pre vaše podnikanie skutočný rastový potenciál a využiteľnosť na dominanciu vo svojom obore.


Odhalenie príležitostí na trhu

Odhaľte nové príležitosti, ktoré sa na trhu vyskytujú. Častokrát bývajú podceňované alebo neodhalené. Využívajte dáta na navigáciu cez neznámy terén a na odhalenie nových príležitostí.


Pomoc pri stanovení vízie a smerovania spoločnosti

Ako chcete byť spoločnosťou, ktorá vytvára skutočnú hodnotu, musíte mať jasne definované, čo je vašim poslaním a cieľom. Stanovenie jasného cieľa v spojení s podnikateľským drivom a kreativitou, ako ju dosiahnuť, sú ideálnou kombináciou na úspech.Moderovanie tvorby firemnej vízie

Na definíciu vízie sa potrebujete pýtať tie správne otázky. Z vlastných skúsenosti vám pomôžem odhaliť, v čom spočíva vaša motivácia, aby jej podoba bola krištáľovo jasná a nezameniteľná pre všetkých a zároveň vás poháňala vpred.

Rád vám so stratégiou poradím